Ghișeul de lucru cu publicul din cadrul Serviciului Rutier Maramureș

Documente necesare:

1.Restituiri permise de conducere reținute: 

– act de identitate (original)/împuternicire notar;

– cerere pentru restituirea permisului de conducere la expirarea termenului de suspendare (model);

– dovada înlocuitoare a P.C. (original).

1.1. Restituie permise de conducere eliberate de catre o autoritate străină ca urmare a părăsirii teritoriului României: 

– act de identitate (original și copie);

– cerere restituire permis de conducere eliberat de o autoritate străină, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României (Model);

– declarație notarială de părăsire a teritoriului României;

– dovada înlocuitoare a P.C. (original);

– procesul verbal de contravenție încheiat de către lucrătorul de poliție (copie);

– dovada achitării contravalorii amenzii contravenționale (copie);

2. Reducerea perioadei de suspendare: 

– cererea de reducere completată (model),

– xerocopii după cartea de identitate, procesul verbal, dovada înlocuitoare a P.C. (față și verso), dovada achitării contravalorii amenzii contraventionale

3. Depuneri soluții dosare penale:

Sentințe/documente penale prin care s-a dispus amânarea/renunțarea la aplicarea pedepsei/Ordonanţe dispuse de unităţile de Parchet din judetul Maramures:

– act de identitate (original și copie);

– cerere de restituire permis de conducere în baza ordonanţei procurorului/hotărârii judecătoreşti rămase definitive (model);

– sentința/decizia/ordonanţa (definitivă – original și copie);

– procesul verbal de contravenție încheiat de către lucrătorul de poliție care a instrumentat dosarul penal (in situația ordonanței de clasare, daca este cazul);

– dovada înlocuitoare a P.C. (original și copie).

4. Renunțare la valabilitatea de 15 zile a dovezii înlocuitoare a P.C.: 

– act de identitate (original și copie);

– cerere depunerea dovezii înlocuitoare înaintea expirării termenului de valabilitate (model);

– dovada înlocuitoare a P.C. (original).

5. Restituiri permise de conducere în baza certificatelor de grefă (judecătorii): 

– act de identitate (original și copie);

– dovada înregistrării plângerii (dovada înregistrării plângerii contravenţionale se realizează printr-un document emis de către instanţa de judecată sau printr-un extras din portalul instanţelor de judecată www.portal.just.ro);

– dovada înlocuitoare a P.C.(original).

Documentele se depun/transmit la Serviciul Rutier al județului din care face parte agentul constatator.

( Articolul 118 din OUG 195/2002 actualizată) 

5.1. Predarea permisului de conducere ca urmare a respingerii plângerii contraventionale: 

– act de identitate (original și copie); în cazul trimiterii prin curierat se va atașa doar copie;

– sentința civilă a judecătoriei rămasă definitivă prin neapelare, cu stampila instanței având mențiunea definitivă prin neapelare (original și copie); în cazul trimiterii prin curierat se va atașa doar copie;

– în cazul în care s-a declarat apel hotărârea emisă de tribunal, care devine definitivă la data pronunțării (original și copie); în cazul trimiterii prin curierat se va atașa doar copie;

– permisul de conducere (original).

( Articolul 118 din OUG 195/2002 actualizată)

6. Restituiri certificate de înmatriculare/plăcuțe înmatriculare reţinute: 

– act de identitate/împuternicire notar pentru persoane fizice, împuternicire sau delegație pentru persoane juridice (original);

– cerere pentru restituirea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare reţinute ca urmare a dispunerii măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului (model);

– dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare (original);

– documente care să ateste încetarea cauzelor reținerii certificatului/ plăcuțelor de înmatriculare.

7. Istoric sancțiuni (cazier auto): 

– act de identitate (original și copie);

– permis de conducere (original și copie).

– cerere (model).

Modelele de documentele le găsiți accesând următorul link: https://mm.politiaromana.ro/ro/utile/documente-eliberari-acte/modele-de-cereri-privind-activitatea-politiei-rutiere.

Program:

Luni:              08.30 – 11.30 ; 14.30 – 15.30;

Marţi:            08.30 – 11.00 ; 13.00 – 15.00;

Miercuri:      08.30 – 11.00 ; 14.30 – 15.30;

Joi:                08.30 – 11.30 ; 16.00 – 18.00

Vineri:           08.30 – 13.00.

Email:

Telefon:

Oferte curente

Localizare