Secretariat Serviciul Rutier Maramureș

Testul pentru cunoașterea regulilor de circulație (13 din 15) se susține săptămânal, în fiecare zi marți, începând cu ora 09.00, la sediul Serviciului Rutier, situat în mun. Baia Mare, B-dul București, nr. 53, jud. Maramureș (din cadrul complexului comercial Value Centre).
Sustinerea testului se efectuează în perioada suspendarii exercitării dreptului de a conduce, până în a 30 sau a 45 zi a perioadei de suspendare conform .

Documente necesare pentru accesul în sala de examinare:
– cartea de identitate în original;
– dovada înlocuitoare a permisului de conducere aflată în afara perioadei cu drept de circulație sau fără drept.

Testul este obligatoriu atunci când:

ART. 106^1 OUG 195/2002
(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, un test de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:
a) conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice;
b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.
(2) Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, în mod obligatoriu, şi în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 90 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c), până la expirarea acesteia.

(3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la alin. (1) şi (2) se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie sau nu se prezintă pentru susţinerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.

Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;
b) a obţinut permisul de conducere cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei. (ART. 106^2 din OUG 195/2002).

Documentele – cererea de reducere completată (găsiți modelul accesând link-ul https://mm.politiaromana.ro/ro/utile/documente-eliberari-acte/modele-de-cereri-privind-activitatea-politiei-rutiere
), la care veți atașa xerocopii după cartea de identitate, procesul verbal, dovada înlocuitoare (față și verso), dovada achitării amenzii – se trimit până la expirarea primelor 30 de zile sau 45 de zile ale suspendării (in cazul majorării perioadei de suspendare inițiale) la serviciul rutier pe raza căruia a fost constatată contravenţia.

Modalităti de a solicita reducerea perioadei de suspendare:
– prin mail oug41.2016.sr@mm.politiaromana.ro
– prin prezentarea la ghișeul serviciului rutier;
– prin servicii de curierat;
– prin fax: 0262215200

Program:

Audiențe – vineri: 11:00 – 13:00

Oferte curente

Localizare